JADWAL PELAJARAN MADRASAH SALAFIYAH WUSTHA & PESEBARAN JAM MENGAJAR TH. 2018-2019

Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat Alloh Azza Wa Jalla telah selesai pembuatan jadwal pelajaran MSW dan Pesebaran Jam MengajarTH 2018 -2019,yang mana berfungsi sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar (KBM) baik untuk pendidik itu sendiri maupun untuk peserta didik.

Berikut kami lampirkan link download jadwal pelajaran MSW dan Pesebaran Jam Mengajar TP 2018 -2019 dibawah ini :